Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Ultreya tháng 12 " Chúa Giáng Trần: Niềm An Bình Và Hy Vọng Của Chúng Ta" Thông Báo ngocbichtran09 12/09/2014 3,283
bản tin Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ Thông Báo maryle9000 12/02/2014 2,890
Hình Ảnh Chương Trình Huấn Luyện Rollistas (22/11/2014) Hinh Anh PT TomNguyen 12/01/2014 3,357
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/30/2014 2,831
Cập nhật tham dự viên K3N cho năm 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 2,818
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,631
Ngày Lễ Tạ Ơn Thông Báo htran555 11/23/2014 2,715
Chương trình cầu nguyện & tang lễ cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/16/2014 2,988
Xin cầu nguyện cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/15/2014 2,275
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo ngocbichtran09 11/14/2014 2,409
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo htran555 11/11/2014 2,413
Xin cầu nguyện cho LH Cụ Giuse Bùi Văn Hiếu Thông Báo ngocbichtran09 11/11/2014 2,465
Chia Sẻ Hồng Ân Đức Mến Tĩnh Tâm Tâm Tình tomnguyen715 11/08/2014 3,672
Buổi Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/31/2014 3,682
Xin Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/28/2014 1,862
Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse Thông Báo ngocbichtran09 10/25/2014 2,543
Em xin chia sẻ: Bảo Trợ các Khóa Sinh Thông Báo maryle9000 10/21/2014 2,766
Em xin chia sẻ: Phong Trào Cursillo Là Gì? Thông Báo maryle9000 10/21/2014 6,738
Em xin chia sẽ cùng qúy anh chị: Palancas là gì? Thông Báo maryle9000 10/21/2014 3,066
Xin làm phiếu Palanca cho Khóa Ba Ngày 2015 Thông Báo maryle9000 10/21/2014 1,906

Pages