Khóa 7 & 8, 2018

Primary tabs

 

Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị Cursillistas xem slideshow hình ảnh Khóa 7 & 8.

Hình ảnh do chị Mỹ Hạnh, anh Kỳ, và anh Hải chụp rất đẹp, dể thương, thật đáng yêu và đã ghi vào trong lòng những AC Cursillistas mới và những ACE trợ tá nhiệt tâm nhiều kỷ niệm đẹp khó quên.

Video URL: