Hình Ảnh Đón Tân Cursillistas 2017

Primary tabs

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Buổi Đón Tân Cursillistas 2017

 

https://photos.app.goo.gl/Rs2f7Yq1jx4jcwRv1