Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Tĩnh Huấn Tuần 5 Thông Báo Monday, September 4, 2017 - 18:08 60
Tĩnh Huấn Tuần 4 Thông Báo Monday, August 28, 2017 - 21:30 403
Tĩnh Huấn Tuần 3 Thông Báo Monday, August 14, 2017 - 21:27 74
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo Monday, July 31, 2017 - 23:14 76
Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Tuesday, July 4, 2017 - 10:19 114
Hình Ảnh K3N - 2016 Hinh Anh PT Monday, May 22, 2017 - 17:07 262
Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento Thông Báo Monday, May 22, 2017 - 16:31 227
Testing CTT ? Thông Báo Friday, September 16, 2016 - 16:25 608
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo Wednesday, August 31, 2016 - 07:15 670
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Monday, August 22, 2016 - 01:12 1,252
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo Wednesday, August 10, 2016 - 19:10 769
Ultreya Và TLĐ Thông Báo Saturday, June 11, 2016 - 16:46 737
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Monday, May 16, 2016 - 20:56 872
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo Saturday, April 23, 2016 - 21:55 945
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Tuesday, April 19, 2016 - 07:05 1,085
Ultreya Tháng 04 Thông Báo Saturday, April 9, 2016 - 21:22 996
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo Friday, April 8, 2016 - 22:52 1,451
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo Sunday, February 14, 2016 - 23:39 1,579
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo Saturday, January 23, 2016 - 21:57 2,126
Ultreya Tháng 01 Thông Báo Sunday, December 27, 2015 - 16:25 1,633

Pages