Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Hình Ảnh K3N - 2016 Hinh Anh PT Monday, May 22, 2017 - 17:07 37
Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento Thông Báo Monday, May 22, 2017 - 16:31 25
Testing CTT ? Thông Báo Friday, September 16, 2016 - 16:25 375
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo Wednesday, August 31, 2016 - 07:15 500
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Monday, August 22, 2016 - 01:12 859
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo Wednesday, August 10, 2016 - 19:10 553
Ultreya Và TLĐ Thông Báo Saturday, June 11, 2016 - 16:46 637
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Monday, May 16, 2016 - 20:56 714
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo Saturday, April 23, 2016 - 21:55 704
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Tuesday, April 19, 2016 - 07:05 850
Ultreya Tháng 04 Thông Báo Saturday, April 9, 2016 - 21:22 804
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo Friday, April 8, 2016 - 22:52 1,198
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo Sunday, February 14, 2016 - 23:39 1,268
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo Saturday, January 23, 2016 - 21:57 1,621
Ultreya Tháng 01 Thông Báo Sunday, December 27, 2015 - 16:25 1,431
Ultreya tháng 12 Thông Báo Wednesday, December 2, 2015 - 17:16 1,333
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo Sunday, November 29, 2015 - 22:38 1,326
Ultreya tháng 11 Thông Báo Wednesday, October 28, 2015 - 22:12 1,665
Ultreya Tháng Chín Thông Báo Tuesday, September 8, 2015 - 22:42 1,558
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Thursday, September 3, 2015 - 08:24 1,535

Pages