Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Hình Ảnh Đón Tân Cursillistas 2017 Hinh Anh PT Sunday, June 10, 2018 - 10:17 106
Đơn Ghi Danh Trợ Tá K3N 2018 Thông Báo Sunday, June 10, 2018 - 10:01 88
Khóa Tĩnh Huấn 2018 Thông Báo Sunday, June 10, 2018 - 09:23 92
Hình ảnh Tiệc cho Cha Viễn - 5/18/2018 Hinh Anh PT Friday, May 25, 2018 - 12:56 115
Tỉnh Tâm Châu Sơn - 2017 Hinh Anh PT Friday, May 25, 2018 - 12:54 96
Hình ảnh K3N Tĩnh Huấn 2017: VNSAC05 / VNSAC06 Hinh Anh PT Friday, May 25, 2018 - 12:51 101
Tĩnh Huấn Tuần 5 Thông Báo Monday, September 4, 2017 - 18:08 546
Tĩnh Huấn Tuần 4 Thông Báo Monday, August 28, 2017 - 21:30 884
Tĩnh Huấn Tuần 3 Thông Báo Monday, August 14, 2017 - 21:27 454
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo Monday, July 31, 2017 - 23:14 609
Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Tuesday, July 4, 2017 - 10:19 565
Hình Ảnh K3N - 2016 Hinh Anh PT Monday, May 22, 2017 - 17:07 993
Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento Thông Báo Monday, May 22, 2017 - 16:31 774
Testing CTT ? Thông Báo Friday, September 16, 2016 - 16:25 1,280
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo Wednesday, August 31, 2016 - 07:15 1,192
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Monday, August 22, 2016 - 01:12 2,319
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo Wednesday, August 10, 2016 - 19:10 1,659
Ultreya Và TLĐ Thông Báo Saturday, June 11, 2016 - 16:46 1,178
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Monday, May 16, 2016 - 20:56 1,496
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo Saturday, April 23, 2016 - 21:55 1,650

Pages