Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Xin cầu nguyện cho bác Đoàn chồng của bác/cursillista Thúy Hạnh Thông Báo ngocbichtran09 12/16/2014 2,930
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 12/14/2014 4,405
Cập nhật danh sách TDV cho K3N năm 2015. Thông Báo maryle9000 12/10/2014 4,156
Ultreya tháng 12 " Chúa Giáng Trần: Niềm An Bình Và Hy Vọng Của Chúng Ta" Thông Báo ngocbichtran09 12/09/2014 4,065
bản tin Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ Thông Báo maryle9000 12/02/2014 3,474
Hình Ảnh Chương Trình Huấn Luyện Rollistas (22/11/2014) Hinh Anh PT TomNguyen 12/01/2014 4,439
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/30/2014 3,887
Cập nhật tham dự viên K3N cho năm 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,481
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 4,581
Ngày Lễ Tạ Ơn Thông Báo htran555 11/23/2014 3,255
Chương trình cầu nguyện & tang lễ cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/16/2014 3,620
Xin cầu nguyện cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/15/2014 2,911
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo ngocbichtran09 11/14/2014 2,984
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo htran555 11/11/2014 3,031
Xin cầu nguyện cho LH Cụ Giuse Bùi Văn Hiếu Thông Báo ngocbichtran09 11/11/2014 3,347
Chia Sẻ Hồng Ân Đức Mến Tĩnh Tâm Tâm Tình tomnguyen715 11/08/2014 5,077
Buổi Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/31/2014 4,567
Xin Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/28/2014 2,141
Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse Thông Báo ngocbichtran09 10/25/2014 3,157
Em xin chia sẻ: Bảo Trợ các Khóa Sinh Thông Báo maryle9000 10/21/2014 3,314

Pages