Tỉnh Tâm Tháng 10 (Hồng Ân Đức Mến)

Primary tabs

 

Hồng Ân Đức Mến

 

HỒNG ÂN mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đó chính là Tình Yêu của Ngài đã dành cho chúng ta:

“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con Một để sống với chúng ta, hể ai Tin vào con của Ngài thì được sống đời đời” (Gioan 3:16)

Yêu thương liên đới trong phong trào là một Hồng Ân Chúa ban để nâng đỡ nhắc nhở nhau cầu nguyện, phục vụ, đó là những niềm vui mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn ban muôn Hồng Ân để chúng ta còn được gắn bó với Thầy Chí Thánh và anh em với nhau: “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”

Kính mời quý Anh Chị Cursillistas, là đệ tử của Thầy Chí Thánh, chúng ta hãy học cùng hướng tâm hồn về với Thầy, sống những giây phút thinh lặng nội tâm trong tinh thần cầu nguyện, cảm nghiệm “Hồng Ân Đức Mến”

Dưới sự hướng dẫn và chia sẻ:
Linh Mục Phaolô Lưu Đình Dương
Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Huyền
Linh Mục Augustine Trường Kỳ
Điều Hợp Viên
Soeur Chu Tuyết Mai
Daughters of Charity of St. Vincent Depaul

Để ghi danh tham dự hoặc biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Vương Anh Tuấn
Email:anhtvuong@yahoo.com
Tel.: 916-812-7110


Lưu Thanh Hải
Email: dluu99@gmail.com
Tel.: 916-990-5050
Website:http://www.cursillo-sac.org/

COLFAX RETREAT CENTER
28000 Rollins Lake Rd, Colfax, CA 95713
5PM Thứ Sáu Ngày 10 tới 5PM

Thứ Bảy Ngày 11 Tháng 10 Năm 2014

Anh chị có thễ download đơn ghi danh hay flyer địa chỉ phía dưới:

Đơn Ghi Danh
Flyer Tĩnh Tâm 

Ngày (Event Date): 
Wednesday, September 10, 2014
Thông báo: 
Tin Tức PT