Thư Xin Palanca Trong Mùa Chay‏

Primary tabs

Qúy Thầy và quý anh chị thân mến,
 
Đính kèm là thư xin Palanca của PT Cursillo TQ trong Mùa Chay Thánh này.
 
Xin qúy Thầy và quý anh chị click vào cái link PDF file để xem lá thư.
 
 
Trong Thầy,
Ngày (Event Date): 
Wednesday, March 19, 2014
Thông báo: 
Palanca