Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento

Primary tabs

Kính gởi Cha, quý Bác và quý Anh Chị Cursillistas

 
Khối Tiền xin thông báo Phong Trào Cursillo Sacramento sẽ mở 2 Khóa Tĩnh Huấn Cursillo trong năm 2017 (Khóa 3 Ngày) cho Nam và Nữ:
 
Khóa Nam #05:   Ngày 14 – 17 tháng 9 năm 2017
Khóa Nữ   #06:   Ngày 21 – 24 tháng 9 năm 2017
 
Khối Tiền rất mong qúy Bác và qúy Anh Chị giới thiệu bạn bè, họ hàng thân thuộc tham dự 2 Khóa Tĩnh Huấn trên.
Trong một thời gian gần đến, Khối Tiền sẽ tổ chức một buổi Hội Thảo ̣để giúp cho quý Bác và quý anh chị tiềm hiểu thêm về vai trò của nguời Bảo Trợ.
 
Xin mời quý Bác và quý anh chị Cursillistas thực hành làm Palanca cho 2 Khóa Tĩnh Huấn Cursillo K3N và cho các ứng viên tương lai.
 
Thân mến trong Chúa Giêsu,
Lưu Hải
Trưởng Khối Tiền
Ngày (Event Date): 
Monday, May 22, 2017
Thông báo: 
Khối Tiền
Hinh Anh: