Home Page

Hình Ảnh Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo 2015

Xin Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo  Ngày 23, tháng Giêng, 2015

Ultreya tháng 2 "Cùng nắm tay bước vào Mùa Chay"

Thư mời tham dự Ultreya thánh 2 , năm 2015 Phong trào Cursillo - Ngành Việt Nam Giáo Phận Sacramento Trân trọng kính mời quý cha, quý thầy,...

Bán Bia Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại Giáo Xứ

Chào quý anh chị Cursillista,Theo truyền thống cứ vào hàng năm ,Giáo Xứ sẽ tổ chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015. Thay mặt anh Thành, ban yểm trợ, kêu gọi...

Niềm Vui Trong Thầy

Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị xem hình ảnh tiệc Quan Thầy Thánh Phaolô và nghe bản nhạc Niềm Vui Trong Thầy do a...

Ultreya Tháng 2 “Cùng nắm tay bước vào Mùa Chay”

Thư mời tham dự Ultreya tháng 2 , năm 2015Trân trọng kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị Cursillistas, đến tham dự buổi sinh hoạt liên nhó...

Xin cầu nguyện cho bác Đoàn

Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, và quý anh chị Cursillistas,Phong Trào mới nhận được tin bác Đoàn, chồng của cursillista/bác Thúy Hạnh, bệnh nặng...

Ultreya tháng 1 " Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô"

Ultreya tháng 1 “ Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô “Phong trào Cursillo - Ngành Việt Nam Giáo Phận Sacramento Trân trọng kính mời quý...

Ultreya Tháng 1 "Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô"

Thư mời tham dự Ultreya tháng 1, năm 2015Trân trọng kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị Cursillistas, đến tham dự buổi họp liên nhóm hàng...

Chúc Mừng Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh là mùa của an bình và hy vọng. Kính gửi lời cầu chúc Giáng Sinh đến quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Sơ, quý anh chị Cursillistas và gia đình...

Xin cầu nguyện cho bác Đoàn chồng của bác/cursillista Thúy Hạnh

Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, và quý anh chị Cursillistas, Phong Trào mới nhận được tin chồng của bác/cursillista Thúy Hạnh là bác Đoàn đa...

Pages