Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngàysort descending Tổng Số Lượt Xem Published
Video Đêm Hội Ngộ Xuân Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo Video TomNguyen 03/23/2013 8,074 Yes
Chồng Gìa Vợ Trẻ là Tiên (màn 1 phan A) Video TomNguyen 02/03/2014 2,882 Yes
Chồng Gìa Vợ Trẻ là Tiên (màn 1 phan B) Video TomNguyen 02/03/2014 2,500 Yes
Chồng Gìa Vợ Trẻ là Tiên (màn 2) Video TomNguyen 02/03/2014 2,438 Yes
Về Với Thầy, Gặp Lại Bạn Video tomnguyen715 06/11/2014 3,903 Yes
Hoạt Cảnh Màn 1 (Cái nhìn thứ nhất của Chúa Giêsu) Video tomnguyen715 10/20/2014 8,791 Yes
Hoạt Cảnh Màn 2 (Cái nhìn thứ hai của Chúa Giêsu) Video tomnguyen715 10/20/2014 8,872 Yes
Hoạt Cảnh Màn 3 (Cái nhìn thứ ba của Chúa Giêsu) Video tomnguyen715 10/20/2014 8,730 Yes
Niềm Vui Trong Thầy Video TomNguyen 01/29/2015 6,868 Yes
Khóa 7 & 8, 2018 Video TomNguyen 10/07/2018 2,334 Yes
Slideshow Ghi Lại Những Hình Ảnh Của Cha Khôi Trong Suốt 3 Năm Qua! Video TomNguyen 10/15/2018 2,419 Yes
Ngài Giàu Lòng Thương Xót Video TomNguyen 08/25/2020 1,194 Yes
Cho Con Thấy Chúa Video TomNguyen 08/25/2020 1,581 Yes
Video Sinh Hoạt phong trào Cursillo Video TomNguyen 01/27/2021 1,022 Yes
Sống Mùa Chay với Thánh Giuse Video TomNguyen 02/21/2021 1,048 Yes
14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ Video TomNguyen 03/03/2021 1,265 Yes
Video - Picnic Cursillo Sacramento 2021 Video TomNguyen 08/17/2021 649 Yes