Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xemsort descending
Sống Đặc Sủng Cursillo (Ultreya Tháng 2, 2014) Thông Báo tomnguyen715 02/03/2014 3,507
Ultreya Tháng Chín Thông Báo htran555 09/08/2015 3,521
Ultreya tháng 12 " Chúa Giáng Trần: Niềm An Bình Và Hy Vọng Của Chúng Ta" Thông Báo ngocbichtran09 12/09/2014 3,536
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 3,551
Bán Bia Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại Giáo Xứ Thông Báo htran555 02/02/2015 3,571
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo henry.tran 08/10/2016 3,575
Thư tín VPTU Thông Báo maryle9000 04/04/2013 3,599
Hình Ảnh Chương Trình Huấn Luyện Rollistas (22/11/2014) Hinh Anh PT TomNguyen 12/01/2014 3,610
PT Cursillo Hoa Kỳ đã có Nội Quy mới. Xin tham khảo tìm hiểu. Thông Báo anhtvuong 11/13/2013 3,649
Lục Bát Folsòm Tâm Tình anhtvuong 07/27/2013 3,673
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 12/14/2014 3,675
Palanca TLD 101, Đan Viện Châu Sơn, và Palanca 2014 Thông Báo tomnguyen715 02/25/2014 3,751
Đêm Hội Ngộ Xuân 2013 (Hình Chụp Ngang) Hinh Anh PT tomnguyen715 02/27/2013 3,800
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,877
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 11/29/2015 3,891
Buổi Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/31/2014 3,912
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo henry.tran 04/23/2016 3,939
Cầu Nguyện và Thư Palanca Khoá 564 Thông Báo henry.tran 05/21/2013 3,943
Ultreya tháng 1 " Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô" Thông Báo htran555 01/06/2015 3,950
Chia Sẻ Hồng Ân Đức Mến Tĩnh Tâm Tâm Tình tomnguyen715 11/08/2014 3,959

Pages