Video - Picnic Cursillo Sacramento 2021

Primary tabs

Xin mời anh chị vào xem video picnic của phong trào Cursillo ở Sacramento năm 2021. Video ghi lại những hình ảnh sinh hoạt, trò chơi rất sống động và hấp dẩn của buổi picnic...  

Video URL: