Update Danh Sách AC Đóng Niên Liễm - 2014

Primary tabs

 

Đính kèm là danh sách các anh chị đã đóng tiền niên liễm cho phong trào as of June 30, 2014.

Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc với em.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn chúc lành cho các anh chị.

Em Hiền

Ngày (Event Date): 
Wednesday, July 2, 2014
Thông báo: 
Thủ quỹ