Hình Ảnh Tỉnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin" 08-11-2013

Primary tabs

Xinh mời các Anh Chị xem hình ảnh tỉnh tâm Cursillo buổi chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy.

Comments