Hình Ảnh Tỉnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin" 08-11-2013

Primary tabs

Xinh mời các Anh Chị xem hình ảnh tỉnh tâm Cursillo buổi chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy.

Comments

Hải Lưu's picture

Xinh mời các Anh Chị xem hình ảnh tỉnh tâm Cursillo buổi chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy.