Chồng Gìa Vợ Trẻ là Tiên (màn 2)

Primary tabs

Nhờ khóa ba ngày của Cursillo đã làm cho hai mẹ con thay đổi, từ cách nhìn, cách suy nghỉ, và biết thông cảm cho những người trong gia đình và những người xung quanh mình. Thầy Chí Thánh thật sự đã đến và hiện diện trong gia đình này. Thầy đã đem hạnh phúc cho gia đình anh Hân. Anh Hân cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi tìm lại được người vờ ngoan hiền năm xưa.

Video URL: