Niềm Vui Trong Thầy

Primary tabs

Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị xem hình ảnh tiệc Quan Thầy Thánh Phaolô và nghe bản nhạc Niềm Vui Trong Thầy do anh Hoàng Quý phổ nhạc từ bài thơ của anh Phạm Hân cho cuốn Đặc San Xuân 2015. Hình ảnh do anh Kỳ chụp rất đẹp.

Video URL: 

Comments